Plant and Seed Swap Fair 11th May 2019

10.00 – 15.00 MAY 11th 2019

MYNEDIAD AM DDIM – NEUADD GOFFA PENRHYNDEUDRAETH MEMORIAL HALL – FREE ENTRY.

Ffair Egin Gwyrdd EcoBro Dewch â’ch eginblanhigion, coed a phlanhigion sbâr o’r ardd ac i gasglu rhai nad ydyn nhw gennych yn barod, i gyd am ddim! Dewch i gyfnewid syniadau am dyfu eich bwyd blasus, heb gemegau. Cewch ddysgu sut i gadw gwenyn a byw bywyd mwy positif a hunan-ddibynadwy gyda llai o effaith negyddol ar y ddaear. Ymysg y stondinau mae: Ffoaduriaid CEFN, Amgueddfa Forwrol Porthmadog, Yr Ardd Fadarch, Llais y Coed, Coed Ffrwythau, Beics Berno – Beics Trydan, a llawer mwy. Dewch i ddysgu am drafnidiaeth cynaliadwy, ailgylchu Gwynedd, crefftau lleol, gwehyddu a pha grantiau sydd ar gael yn lleol ar gyfer projectau cynaliadwy. Dewch â’ch plant. Dewch â’ch nain a thaid. Mae rhywbeth yma i bawb. Bydd bwyd cartref blasus a wnaed gyda chynhwysion o ffynonellau lleol ar gael. Diolch yn fawr.
Bring your spare seedlings, trees and garden plants and collect some you don’t already have, all for free! Come and exchange ideas about how to grow your own delicious, chemical-free food. Learn how to keep bees and live a more positive, self-reliant life with less of a negative impact on the earth. Stalls include: CEFN, Maritime Museum, and lots more. Learn about sustainable transport, Gwynedd recycling, local crafts, weaving and what grants are available locally for sustainable projects.
Bring your kids. Bring your grandparents. There’s something for everyone.
Delicious homemade food using ingredients sourced locally will be available at very reasonable prices.

For more information:

Tel: 01766

ecobro@live.co.uk

http://www.ecobro.org

Slide3